കേരളമേള

വടക്കുകിഴക്കന്‍ അമേരിക്കയിലെ മലയാളികള്‍ കേരളപ്പിറവിയുടെ അമ്പതാം വാര്‍ഷികം വന്‍പിച്ച കേരളമേളയോടെ ആഘോഷിച്ചു.
Play രണ്ടു തവണ ഞെക്കുക... ഏതാനും നിമിഷം കാത്തിരിക്കുക...ആ, ഈ:

തുടരും...

Monday, October 30, 2006

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Really your features are very interesting.. i like it...

3:26 AM  
Anonymous Manu said...

Its an important and fantastic post,,, Keep it up,,,,,

3:33 AM  

Post a Comment

<< Home